Contact

    Centrum Cordium Te Nijmegen. Zie www.cordium.nl

     

    Voor Afspraak –

    bel 06 290 71 912

Links

 

 

 

Kosmishe Healing - Yvonne Maria

Wat is kosmische healing?

Het woord Energie is een veelomvattende term. In de gezondheidszorg als wel in de sportwereld, massage en welzijn sectoren, refereert men naar kwaliteit en levenskracht en gaat het over energieniveau en vitaliteit. Eenvoudig gezegd gaat het dan over algemene levensenergie die wel of niet tot onze beschikking staat. Levensenergie hebben we namelijk allemaal nodig om op alle niveaus het bestaan in te vullen; waar je ook bent en hoe je omstandigheden ook zijn.

Kosmische energie is niet zo bekend. Kosmische energie is van een geheel andere orde en kunnen we spiritueel noemen maar dat maakt het vaak beladen en wordt heel vaak onjuist geïnterpreteerd!!. Kosmische energie is oorspronkelijk niet afkomstig van de aarde maar meer geestelijk van aard en is een ander en zeer hoog bewustzijnsniveau Dat wil zeggen dat het een verfijnde hoge trillingsfrequentie draagt. Het is zo hoog dat het zonder dat wij het met het oog waarnemen overal doorheen dringt. Door ons lichaam, in onze geest en tot in de alle diepste niveaus van het bewustzijn. Daarom kent kosmische energie geen enkele beperking! De aarde en alles wat erop leeft en woont, staat onder invloed van kosmische energieën en kosmische krachten. Dat realiseren we ons niet maar het IS wel zo. Dit leren begrijpen kan belangrijk zijn.

De Grote Witte Lichtbron van de kosmos zendt voortdurend deze energie uit en is voor iedereen beschikbaar. Een kosmische healing brengt energie van Kosmische aard naar de ziel die geest en lichaam zuivert, verlicht en koestert. Het is energie die voorbij het denken gaat onverklaarbaar en moeilijk te bevatten. Belangrijk om te weten is dat wil je deze energie ontvangen dat je er niets voor hoeft te doen ( ook niet met je denken) je kunt in zoverre mogelijk alleen zoveel mogelijk open staan naar een Healer om te ontvangen. Kosmische energie heeft een zeer sterk transformerend karakter. De transformatie vindt direct plaats in het NU tijdens de healing. Je hoeft daar niets van te merken. Men ervaart wel vaak een sterk stromende energie door het lichaam of heeft andere reacties.

Op iedereen heeft de kosmische healing een ander uitwerking. Mogelijke effecten zijn:
● Een diepe serene rust en ontspanning
● Her-Balanceren van alle lagen
● Ervaren van Vreugde en Liefde.
● Pijn-verdrijving, grondige uitzuivering.
● Trauma oplossend/ loskomen van negatieve energie
● Verankering & aarding
● Visueel beeld of kleur.
● Hitte, Koelte, tintelingen, huiveringen.
● Horen van innerlijke geluiden, klanken
● Bewustzijnsverruimend, nieuwe inzichten.
● Diep contact met Zichzelf/de ziel.

● Enkele dagen nawerking

Het wil niet zeggen dat u een dergelijke reactie gegarandeerd ‘a la minuut’ ervaart. Het is tevens ook mogelijk dat u later of s nachts een reactie ontvangt van dergelijke aard.

Koester deze ervaring zoveel mogelijk. Denk er niet teveel over na. Laat het eerst diep inzinken en bespreek of email zo u wilt later wat u kwijt wilt. Ik sta tot uw dienst.

In ieder consult is tevens een Gezondheid-advies mogelijk.

Praktijkadres ; Centrum Cordium te Nijmegen. Zie www.Cordium.nl
Openingsuren: Woensdag 9.00u - 18.00 Op Zaterdag 10.00u – 17.00u
Voor Afspraak – bel 06 290 71 912


Blue Nine - 2016